OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923

Aşağa gitmek

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923 Empty OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923

Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Ekim 01, 2007 1:17 am

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923 OttomanCOA
1299-1300 - Osmanlı tarihinin başlaması
1299 - İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)
1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi
1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü
1312 - Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü
1317 - Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi
1320 - Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü
1324 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi
1326 - Bursa'nın fethi
1330 - Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi
1331 - İznik'in fethi
1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı
1337 - Kocaeli bölgesinin alınışı
1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
1349-1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesinin üs olarak alınışı
1350 - Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü
1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
1354 - Gelibolu'nun fethi
1361 - İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)
1362 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı
1362 - Kadıaskerliğin teşkili
1363 - Pençik Kanununun çıkışı
1366 - Gelibolu'nun elden çıkışı
1371 - Çirmen Zaferi
1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi
1385-1386 - Niş ve Sofya'nın alınışı
1388 - Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü
1389 - I. Kosova Zaferi
1389 - I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu
1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
1390 - Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası
1390 - Gelibolu tersanesi'nin inşası
1391 - İstanbul'un ilk muhasarası
1393 - Mahkeme Rüsumunun ilk ihdası
1396 - Niğbolu Zaferi
1397-1398 - Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü
1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü.
1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı
1400 - İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı)
1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
1402 - Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti
1402-1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar
1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)
1411 - Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı
1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
1413 - (Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü
1416 - Osmanlı-Venedik Deniz Muhaberesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı
1416 - Macar Seferi
1417 - Avlonya'nın fethi
1418 - Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında)
1418-1420 - Samsun bölgesinin zaptı
1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması
1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu
1421-1451 - İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)
1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı
1425 - Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
1425-1426 - İzmir Beyi Cüneyd'in idamı
1425-1426 - Teke Beyliği'nin intikali
1427-1428 - Germiyan Beyliği'nin intikali
1429 - Manyasoğlu Murad tarafından Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı
1429 - Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu
1430 - İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü)
1430 - Selanik'in fethi
1430-1431 - Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü
1431-1432 - Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü
1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
1436 - Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı
1437 - Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi
1439 - Semendire'nin alınışı
1440 - Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)
1440 - Başarısız Belgrad kuşatması
1444 - Segedin Sulhü
1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi
1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu
1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması
1448 - II. Kosova Zaferi
1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu
1451-1512 - Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri
1453 - İstanbul'un fethi
1453 - Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
1454 - İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)
1458-1460 - Mora'nın ele geçirilişi
1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu
1461 - Candaroğulları'nın ilhakı
1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
1463-1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
1466 - II. Mehmed'in Arnavut seferi
1468 - Karamanoğulları'nın sonu
1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
1469 - Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu
1470 - Eğriboz'un alınışı
1471 - Fatih Külliyesinin açılışı
1472 - Topkapı Sarayının inşası
1473 - Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi
1474 - Ali Kuşçu'nun ölümü
1475 - Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi
1476 - Boğdan seferi ve zaferi
1478 - Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
1478 - Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü
1479 - Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
1480 - Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
1481 - II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
1481 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi
1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası
1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
1484 - Boğdan Seferi
1484 - Kili ve Akkirman'ın fethi
1484-1488 - Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
1485 - Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu
1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
1488 - Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü
1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı
1491 - Osmanlı-Memlük Barışı
1492 - Macar Seferi
1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
1494 - Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili
1494 - Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı
1495 - Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu
1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
1498 - Lehistan Seferleri
1499 - Venedik Harbi
1499 - İnebahtı'nın alınışı
1499 - Preveze baskını

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 134
Kayıt tarihi : 30/09/07

Kullanıcı profilini gör http://fatihkaratas.4umer.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923 Empty devam

Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Ekim 01, 2007 1:18 am

15?? - İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)
1500 - Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
1500-1505 - İstanbul'da Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası
1502 - Venedikle sulh
1503 - Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü
1505 - Bayezid Külliyesi'nin açılışı
1509 - İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi
1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu
1512 - Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.
1514 - Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
1514 - Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi
1514 - Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş
1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi
1517 - Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş
1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması
1517 - Haliç'te tersane yapımının tamamlanması
1517 - Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
1519 - Celali isyanı
1519 - Cezayir'in iltihakı
1520 - I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu
1520 - Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı
1520-1550 - Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi
1521 - Belgrad'ın fethi
1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması
1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
1522 - Rodos adasının ilhakı
1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
1524 - Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü
1525 - Yeniçeri isyanı
1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da
1525 - Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
1525 - Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü
1526 - Mohaç Zaferi
1526 - Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı
1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
1528 - Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
1528 - Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü
1529 - Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması
1530-1540 - Divan-ı Selimi'nin yazılması
1530-1560 - Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi
1530-1588 - Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi
1532 - Alaman Seferi
1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini
1534 - Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
1537 - Körsof - Avlonya seferi
1538 - Preveze Zaferi
1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
1540-1560 - Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi
1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
1543 - Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi
1543 - Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)
1547 - Osmanlı-Habsburg Sulhü
1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
1547 - San'a'nın fethi
1548 - İkinci İran seferi
1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
1551 - Trablusgarb'ın fethi
1552 - Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi
1553 - Piri Reis'in ölümü
1553-1554 - Turgud Reis'in Akdeniz seferi
1553-1554 - Nahcıvan Seferi
1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası
1556 - Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı
1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
1557 - Süleymaniye külliyesinin açılışı
1558 - Şakayık-ı Nu'maniye telifi
1558 - Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması
1559 - Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
1560 - Cerbe'nin alınışı
1560-1600 - Osman'ın Nakkaşhanede faaliyet göstermesi
1561 - Taşköprüzade'nin ölümü
1562 - Osmanlı-Habsburg Sulhü
1563 - Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü
1565 - Başarısız Malta kuşatması
1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi
1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu
1567 - Yemen isyanı
1568 - Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi
1569 - Astarhan seferi
1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
1569-1595 - Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi
1571 - Kıbrıs fethinin ikmali
1571 - İnebahtı hezimeti
1571 - Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi
1574 - Buğday Zaferi
1574 - Tunus'un fethi
1574 - Selimiye'nin açılışı
1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu
1575 - Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi
1575 - Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
1578 - Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi
1578 - Kafkaslarda hareket
1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
22 Ocak 1580 - İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması
18 Kasım 1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları
1583 - Meşale Zaferi
1584-1588 - Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması
1585 - Tebriz'in alınışı
1585 - Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü
1586 - İlk Sikke tashihi
1587 - Gürcistan harekatı
1588 - Gence seferi
1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması
1588-1606 - Bosnalı Mehmed'in saraydaki kuyumcuların (zergeran bölüğünün) başı olarak vazife görmesi
1589 - İkinci sikke tashihi
1590 - Osmanlı-İran Antlaşması
1590 - Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla %1 oranında ilave yapılması
1593 - Osmanlı-Habsburg Savaşları
1595 - Estergon'un düşüşü
1595 - III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in cülusu
1596 - Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi
1598-1663 - Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası
1599 - Osmanlı sarayında ilk Batı müziği aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org); Davud el-Antaki'nin ölümü

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 134
Kayıt tarihi : 30/09/07

Kullanıcı profilini gör http://fatihkaratas.4umer.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923 Empty Geri: OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923

Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Ekim 01, 2007 1:19 am

1600 - Sikke tashihi
1601 - Kanije Zaferi
1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması
1603 - III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in cülusu
1603-1703 - I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre
1607 - Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması
1609-1610 - Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da
1612 - Osmanlı-İran Antlaşması
1612 - Hollandalılara ahidname verilmesi
1613 - Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü
1614 - Ali B. Veli B. Hamza el-Mağribi'nin ölümü
1615 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması
1615 - Revan Seferi
1617 - I. Mustafa'nın cülusu
1617 - İstanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
1618 - I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın cülusu
1618 - Sikke tashihi
1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın cülusu
1624 - Sikke tashihi
1629 - Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
1635 - IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
1638 - Hekimbaşı Emir Çelebi'nin ölümü
1639 - Osmanlı-İran sulhü : Kasrışirin Antlaşması
1640 - IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi
1642 - Hafız Osman'ın İstanbul'da doğuşu
1642-1698 - Hattat Hafız Osman
1645 - Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
1648 - İbrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in cülusu
1648 - Kandiye kuşatması
1650 - Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)
1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
1656 - Çınar Vak'ası
1656 - Köprülüler devrinin başlaması
1658 - Katip Çelebi'nin ölümü
1660 - Varad Kalesi'nin alınışı
1663 - Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi
1664 - St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması
1666 - Türk Divan edebiyatında sebk-ı Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü
1669 - Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
1670 - Hekimbaşı Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü
1672 - Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı
1672 - Bucaş Antlaşması
1673 - Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
1676 - Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
1678 - Ukrayna'da Çehrin seferi
1678 - Hafız Osman'ın kendi üslubunu gerçekleştirmesi
1680 - Mehter etkisinde ilk Batı müziği eseri (N. A. Strungk'un Esther operası)
1682 - Osmanlı-Rus Antlaşması
1682 - Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
1683 - II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun
1683 - Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-Rıdvani'nin ölümü
1685 - Uyvar'ın elden çıkışı
1685 - Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
1686 - Budin'in düşüşü
1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın cülusu
1687 - Eğri kalesinin düşüşü
1687 - Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
1688 - Belgrad'ın elden çıkışı
1690 - Kanije kalesinin düşüşü
1690 - Belgrad'ın geri alınışı
1690 - Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
1691 - Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-Dımaski'nin ölümü
1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı
1691 - Salankamen bozgunu
1691 - Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması
1695 - II. Ahmed'in ölümü
1695 - II. Mustafa'nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması
1697 - Zenta bozgunu
1698 - Şehremini Baruthanesi yangını
1698 - Hafız Osman'ın İstanbul'da vefatı
1699 - Karlofça Antlaşmasının imzalanması
1700 - Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
1702 - İskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
1702 - Müneccimbaşı Ahmed Dede b. Lütfullah'ın ölümü
1702 - İstanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulması
1703 - Edirne Vak'ası
1703 - III. Ahmed'in tahta çıkışı
1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması
1708 - İstanbul'da Selanikli ustaların çalıştığı çuka imalathanesinin kurulması
1709 - Tersane içinde bir "lengerhane" yapımı
1711 - Prut Zaferi ve Barışı
1711 - Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü
1713 - "Zincir" altının çıkarılması
1715 - Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi
1716 - Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı
1716 - "Fındık" altınının piyasaya çıkarılması
1718 - Pasarofça Antlaşması
1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü
1718-1730 - İlk bestekarlar antolojisi (Şeyhülislam Es'ad Efendi'nin Nevşehirli İbrahim Paşa'ya sunduğu Atrabu'l Asar'ı)
1720 - İstanbul'da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması
1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi
1723 - İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
1724-1725 - Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence'nin alınışı
1726 - İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
1727-1839 - Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi
1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
1729 - Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
1730 - Yanyalı Mehmed Esad b. Ali b. Osman'ın ölümü
1730 - Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu
1732 - Osmanlı-İran barışı
1733 - İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları
1733 - Kefe Mukataası'nın İstanbul Mukataası Kalemi ile birleştirilmesi
1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması
1736 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
1736 - Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Maraşi'nin ölümü
1739 - Belgrad Antlaşması
1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
1742 - Ömer Şifai'nin ölümü
1743 - Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması
1745 - Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü
1746 - Osmanlı-İran barışı
1747 - Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa'nın ölümü
1748 - Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi'ne katılması
1748-1755 - İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi
1751 - Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai…'si)
1754 - I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın cülusu
1757 - III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın cülusu
1757-1758 - Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması
1758 - Mustafa Rakım'ın Ünye'de doğuşu
1760 (1173) - Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'ın ölümü
1766 - Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması
1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
1770 - Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 134
Kayıt tarihi : 30/09/07

Kullanıcı profilini gör http://fatihkaratas.4umer.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923 Empty devam

Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Ekim 01, 2007 1:20 am

1835 - Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
1835-1845 - İlk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede]
1836 - Başhoca İshak Efendi'nin ölümü
1836 - İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması
1836 - Başhoca İshak Efendi'nin ölümü
1836 - İslimye Çuka Fabrikası'nın devlet tarafından işletilmeye başlanması
11 Mart 1836 - Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)
26 Kasım 1837 - Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi
1838 - Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu
1838 - Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
1838 - Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
24 Mart 1838 - Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması
16 Ağustos 1838 - İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti
1839 - "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması

1839 - Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
1839-1844 - Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
1839-1845 - Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
24 Haziran 1839 - Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti
1 Temmuz 1839 - II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi
3 Kasım 1839 - Tanzimat Fermanı'nın ilanı
3 Mayıs 1840 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
1840 - Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
1840 - Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
1840 - Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
1840 - Posta Nezareti'nin kurulması
21 Aralık 1840 - Namık Kemal'in doğumu
1841 - Lübnan olayları
1841-1906 - Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
24 Mayıs 1841 - İngiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması
13 Temmuz 1841 - Londra Boğazlar Mukavelenamesi
1842 - Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
1842-1910 - Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)
1843 - Hereke Fabrikası'nın kurulması
1843 - Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
1843 - Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması
1843 - Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi
1 Şubat 1844 - Tashih-i sikke
1844 - Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
1845 - İzmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması
1845 - Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
Ocak 1845 - Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti
13 Mart 1845 - Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması
10 Nisan 1845 - Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)
1846 - Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
1846 - Rus Ticaret Muahedesi
16 Şubat 1846 - Zabtiye müşiriyetinin kurulması - Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
1847 - Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
1847 - Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
1847 - Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
1847 - İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
1 Mart 1847 - Recaizade Ekrem'in doğumu
1848 - Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
16 Mart 1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması
18 Kasım 1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
1849 - Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa İzzet'in İstanbul'da vefatı
1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
1850 - Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
1850 - Muallim Naci'nin doğumu
12 Mart 1850 - Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
1851 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1851 - Londra Sergisi
1851 - Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması
18 Temmuz 1851 - Encümen-i Daniş'in kurulması
1852 - Abdülhak Hamid'in doğumu; İstanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
1853 - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
1853 - İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
1854 - İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
1854 - İhtisab teşkilatının lağvı
12 Mart 1854 - Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
1855 - Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı İsmail Paşa'nın köşküne İtalya'dan getirtilen]
1855 - Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
1855 - Paris Sergisi
16 Ağustos 1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
9 Eylül 1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
14 Kasım 1855 - Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
1856 - Bank-ı Osmani'nin kurulması
1856 - Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
1856 - Islahat Fermanı
1856-1860 - Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
1856-1866 - İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
15 Şubat 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
18 Şubat 1856 - Islahat Fermanı'nın ilanı
30 Mart 1856 - Paris Barış Antlaşması
30 Mart 1856 - Rusya'nın bozguna uğraması
30 Mart 1856 - Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
22 Mayıs 1856 - İstanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
1857 - Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
1857-1862 - Beyrut - Şam şosesinin yapımı
17 Mart 1857 - Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
6 Kasım 1857 - Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
1858 - Kaimelerin iptali için dış istikraz yapılması
1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
6 Haziran 1858 - Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
8 Haziran 1858 - Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
1859 - Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
1859 - Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
12 Şubat 1859 - Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
1860 - Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
1860 - İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
1860-1861 - Lübnan ve Suriye Olayları

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 134
Kayıt tarihi : 30/09/07

Kullanıcı profilini gör http://fatihkaratas.4umer.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923 Empty devam

Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Ekim 01, 2007 1:20 am

1860-1861 - Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
22 Ekim 1860 - Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
1861 - Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
1861 - Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
1861 - Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
1861-1866 - Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
9 Haziran 1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
9 Haziran 1861 - David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
29 Nisan 1861 - Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
1862 - Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması
20 Temmuz 1862 - Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
8 Ekim 1862 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
1863 - Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
1863 - Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
1863 - İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
1863 - Menafi Sandığı'nın kurulması
1863 - Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
1863 - Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
13 Ocak 1863 - Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
18 Şubat 1863 - Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
1864 - Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; İlk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
1864 - İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
1864 - Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
1864 - Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
1864 - Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
1864-1876 - Paris'e talebe gönderilmesi
8 Ekim 1864 - Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
1865 - Müstakil Romen kilisesinin kurulması
1865 - İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
1865 - Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
Eylül 1865 - Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
1866 - Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
1866 - Tezkire türünün son örneği olan Hatimetü'l-Eş'ar'ı yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'nın doğumu
1866 - Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
1866 - Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
1866 - Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
1866 - Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
1866-1867 - Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
1867 - Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
1867 - Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
1867 - Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
1867 - Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
1867 - Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
1867 - Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
1867 - Saraçlar Şirketi'nin kuruluşu
1867 - Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
1867-1876 - İzmir Rıhtımı'nın inşası
22 Şubat 1867 - Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
8 Haziran 1867 - Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
21 Haziran 1867 - Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
1868 - Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
1868 - Galatasaray Sultanisi'nin açılması
1868 - İstanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
1868 - Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
1868 - Yunan postasının kapatılması
1868 - Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
1868 - Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
1 Mart 1868 - Adliye Nezareti'nin kurulması
1 Nisan 1868 - Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
1 Eylül 1868 - Mekteb-i Sultani'nin açılması
1869 - Süveyş Kanalı'nın açılması
1869 - Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
1869 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
1869 - Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
8 Nisan 1869 - İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
26 Ağustos 1869 - Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
2 Eylül 1869 - Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
Ekim 1869 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
1870 - Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
1870 - Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
1870 - Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "İlm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
1870 - Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
1870 - Darülfünunun açılması teşebbüsü
1870-1927 - Kemaledin Bey (mimar)
20 Şubat 1870 - Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
26 Nisan 1870 - Darü'l-Muallimat'ın açılması
2 Temmuz 1870 - Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
Ekim 1870 - Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
1871 - Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
1871 - Saint-Esprit okulunun kurulması
1871 - Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
1871 - Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
1871 - Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
22 Ocak 1871 - İdare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
13 Eylül 1871 - Şinasi'nin ölümü
1872 - Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
1872 - Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
1873 - Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
1873 - Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
Haziran 1873 - Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 134
Kayıt tarihi : 30/09/07

Kullanıcı profilini gör http://fatihkaratas.4umer.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923 Empty devam

Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Ekim 01, 2007 1:21 am

1874 - Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
1874 - Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; İlk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
1874 - Kara gümrüklerinin lağvı
1874 - Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
1874-1875 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
1875 - Bosna-Hersek isyanları
1875 - Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir İdadisi'nin açılması
1876 - Bulgar isyanları
1876 - Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
1876 - Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
1876 - Meşrutiyet'in ilanı
1876 - İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
1876 - İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
1876 - Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
1876 - Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in İntibahı'nın neşri; İzmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması
23 Mart 1876 - Ziya Gökalp'in doğumu
23 Aralık 1876 - I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
1877 - Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
1877 - Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
1877-1878 - Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
19 Mart 1877 - İlk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
25 Eylül 1877 - Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
5 Ekim 1877 - Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
13 Aralık 1877 - Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
1878 - Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
1878 - Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
1878 - Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
1878 - Ermeni meselesinin zuhuru
1878 - Ali Suavi'nin öldürülmesi
1878 - Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
1878 - Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
1878 - Makedonya meselesinin ortaya çıkması
13 Şubat 1878 - Meclisin kapatılması
Ekim 1878 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
1879 - II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
1879 - Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
1879 - Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
1879 - Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
1880 - Vergi reformu
1880 - Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
1880 - İlk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
1880 - Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
13 Mart 1880 - İstanbul'da bir kız idadisinin açılması
17 Mayıs 1880 - Ziya Paşa'nın ölümü
Ekim 1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
20 Aralık 1880 - Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I İlmiye'nin kurulması
1881 - Mustafa Kemal'in Doğumu
1881 - Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
1881 - Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
1881 - Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
1882 - Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
1882 - Muharrem Kararnamesi'nin neşri
2 Ocak 1882 - Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
1883 - Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
20 Haziran 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
1 Kasım 1884 - Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması
2 Aralık 1884 - Yahya Kemal'in doğumu
1885 - Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
1885 - Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
18 Eylül 1885 - Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
1886 - Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
1886 - Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
1886 - Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
1886-1887 - Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
1887 - Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
1887 - Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin İstanbul'da vefatı
5 Şubat 1887 - Beşir Fuad'ın intiharı
1888 - Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
1888 - Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
2 Aralık 1888 - Namık Kemal'in ölümü
1889 - İttihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
1889 - İdadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
27 Mart 1889 - Yakup Kadri'nin doğumu
1890 - Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
1891 - Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
1891 - Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
1891 - Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
1891 - Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
3 Kasım 1891 - Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması
1892 - Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
1892 - Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
1893-1896 - İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
1894 - Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; İmmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; İlk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
1894 - Sasun'da Ermeni olayları
1894 - Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
1895 - İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
1895 - Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
1895 - Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
1895 - Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
14 Şubat 1895 - Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi
1896 - Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
1896 - Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
1896 - Girit isyanının alevlenmesi
1896 - Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
1897 - Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
17 Nisan 1897 - Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
1898 - Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması
1900 - Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi
1900 - İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
31 Ağustos 1900 - Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 134
Kayıt tarihi : 30/09/07

Kullanıcı profilini gör http://fatihkaratas.4umer.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923 Empty devam

Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Ekim 01, 2007 1:21 am

1901 - Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması; Lügat-ı Tıbbiye'nin ikinci baskısının yapılması; Vidinli Tevfik Paşa'nın ölümü
1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı
1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması
1902 - Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi
23 Kasım 1902 - Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti
23 Kasım 1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması
23 Kasım 1902 - Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması
8 Aralık 1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini
1903 - İdadilerin altı yıla çıkarılması
2-3 Ağustos 1903 - İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı
2-3 Ağustos 1903 - Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması
31 Ağustos 1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması
Eylül 1903 - Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi
1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
21 Temmuz 1905 - Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri
1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi
1908 - Beykoz Deri Fabrikası'nın Harbiye Nezareti'ne bağlanması
1908 - Osmanlı Eczacı İttihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i İlmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması
23 Temmuz 1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı
5 Ekim 1908 - Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi.
6 Ekim 1908 - Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri
17 Aralık 1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması
1909 - Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
1909 - Fecr-i-Ati edebi topluluğunun kuruluşu; Cemiyetler Kanunu'nun çıkması; Dişhekimliği Okulu'nun açılması; Orman Mekteb-i Alisi adı altında yeni bir okul açılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin, Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye ile birleştirilerek Haydarpaşa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'ın Medresetü'l-Kuzat adını alması; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafıa Nezareti'ne bağlanması ve Mühendis Mekteb-i Alisi adını alması
1909-1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması
27 Şubat 1909 - Usul-i Muhasebe-ı Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi
13 Nisan 1909 - 31 Mart Olayı
19 Nisan 1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşayason vererek düzeni sağlaması
27 Nisan 1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması
21 Ağustos 1909 - Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Hanım konağına taşınması
17 Aralık 1909 - Meclisin açılması
1910 - Arnavutlar'ın ayaklanmaları
1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
1910 - Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması; ilk çalgı metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Öğrenme Usulü, Matbaa-ı Amire).
1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
1911 - İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali
1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)
1911-1912 - Osmanlı İtalyan Savaşı
1912 - Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı
1912-1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
18 Ocak 1912 - Meclis-i Meb'usan'ın feshi
25 Mart 1912 - Türk Ocaklarının kurulması
18 Nisan 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın toplanması
18 Nisan 1912 - İtalyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri
5 Ağustos 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi
22 Temmuz 1912 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine
Eylül - Ekim 1912 - I. Balkan Savaşı
15 Ekim 1912 - Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması
29 Ekim 1912 - Kamil Paşa'nın sadareti
29 Kasım 1912 - Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi
1913 - Liselerin mevcut idadilerin yerini alması
23 Ocak 1913 - Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti
13 Mart 1913 - Muvakkat İdare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüğe girer)
30 Mayıs 1913 - I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi
11 Haziran 1913 - Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti
29 Haziran 1913 - Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası
21 Temmuz 1913 - Edirne'nin geri alınması
29 Ağustos 1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması
14 Kasım 1913 - Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması
14 Aralık 1913 - Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı
1914 - Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması
1914 - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi
1914 - Diş Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulması; Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması; Medresetü'l-Hattatin'in İstanbul'da açılışı; Medresetü'l-Hattatin'in açılışı; İlk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan)
8 Şubat 1914 - Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")
14 Mayıs 1914 - III. Dönem Meslis-i Meb'usan
28 Haziran 1914 - Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi
28 Temmuz 1914 - Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı
1 Ağustos 1914 - Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı
2 Ağustos 1914 - Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanacak)
2 Ağustos 1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması
4 Ağustos 1914 - Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı'nın başlaması
10 Ağustos 1914 - Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi
9 Eylül 1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması
12 Eylül 1914 - İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması
29 Eylül 1914 - İslah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması
29 Ekim 1914 - Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması
Kasım - Aralık 1914 - Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi
3 Kasım 1914 - Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
5 Kasım 1914 - İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
11 Kasım 1914 - Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı
14 Kasım 1914 - Cihad-ı Ekber ilanı
14 Kasım 1914 - İnas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin açılması
18 Aralık 1914 - Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi
1915 - Evrak-ı nakdiyye çıkarılması
1915 - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
1915 - Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
Ocak - Şubat 1915 - Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti
Ocak - 18 Mart 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları
27 Mayıs 1915 - Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir
1916 - Hicaz ve Mekke'nin kaybı
1916 - İzmit Dokuma Fabrikası'nın kapanması
1916 - Tevhid-i Meskukat Kanunu
1916 - Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
1917 - Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
1917 - Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü
1917 - Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu
1917 - Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldırılışı
1917 - Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin kabulü
25 Mart 1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
6 Nisan 1917 - Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı
1918 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü
3 Mart 1918 - Brest Litowsk Antlaşması
3 Temmuz 1918 - Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması
2 Ekim 1918 - Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi
8 Ekim 1918 - Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti
30 Ekim 1918 - Mondros Mütarekesi'nin imzalanması
3-4 Kasım 1918 - Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri
8 Kasım 1918 - İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti
13 Kasım 1918 - İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları
1919 - Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin ilgası
1919 - İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması
4 Mart 1919 - 4 Mart 1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi
15 Mayıs 1919 - Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri
19 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi
23 Temmuz 1919 - Erzurum Kongresi
4 Eylül 1919 - Sivas Kongresi
2 Ekim 1919 - Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti
22 Ekim 1919 - Amasya Protokolü
24 Ekim 1919 - Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 134
Kayıt tarihi : 30/09/07

Kullanıcı profilini gör http://fatihkaratas.4umer.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI 1299-1923 Empty devam

Mesaj tarafından Admin Bir Ptsi Ekim 01, 2007 1:22 am

29 Kasım 1919 - Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı
1920 - Mektebi Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması; İnas Darü'l-Fünun-un lağvedilmesi
16 Mart 1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi
5 Nisan 1920 - Ferid Paşa'nın sadareti
11 Mayıs 1920 - Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı
10 Ağustos 1920 - İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması
2-3 Aralık 1920 - Gümrü Antlaşması'nın imzalanması
1921 - Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma eğitime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" adı altında birleştirilmesi; Salih Zeki'nin ölümü
27 Ocak - 12 Şubat 1921 - Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti
31 Mart 1921 - II. İnönü Zaferi
3 Eylül 1921 - Sakarya Meydan Savaşı
20 Eylül 1921 - Fransa ile barış
1922 - Türk Diş Tabipleri Cemiyeti'nin kurulması; Hukuk ve Tıp Fakültelerinde karma öğretime geçilmesi
27 Ağustos 1922 - Büyük Taarruz : işgalci Yunan kuvvetlerinin imhası
30 Ağustos 1922 - Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi
9 Eylül 1922 - İzmir'in kurtuluşu
11 Ekim 1922 - Mudanya Mütarekesi
1 Kasım 1922 - Saltanatın ilgası
16 Kasım 1922 - Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması
16 Kasım 1922 - Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi
1923 - Birinci ilmi heyet'in Ankara'da toplanması; Darü'l-muallim'in Yüksek Muallim Mektebi adını alması
24 Temmuz 1923 - Lozan Barış Antlaşması
25 Eylül 1923 - Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'dan İstanbul'daki eski Harbiye binasına nakledilmesi
13 Ekim 1923 - Ankara'nın başşehir olarak kabulü
29 Ekim 1923 - Cumhuriyet'in ilanı
3 Mart 1924 - Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları
Alıntıdır

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 134
Kayıt tarihi : 30/09/07

Kullanıcı profilini gör http://fatihkaratas.4umer.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz